Fungsi Utama
Info Terkini

PENGUMUMAN PEPERIKSAAN BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)

06/11/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Organisasi

Bersama ini disertakan pengumuman Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) bagi Pembantu Akauntan, Pembantu Tadbir Kewangan dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) bagi menjalankan tugas kewangan sepenuh masa dan menerima BITK RM40.00 sebulan. Peperiksaan ini telah ditetapkan pada 15 Disember 2014 (Isnin).

Dilampirkan borang permohonan dan staf dikehendaki mengisi di Bahagian A dan B sahaja. Bahagian C akan disemak dan disahkan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar.Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya pada 17 November 2014.Permohonan yang diterima lewat dari tarikh yang ditetapkan akan ditolak.Klik disini untuk Sukatan Peperiksaan dan Syarat-syarat permohonan.

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR PENTADBIRAN 2015

03/11/2014

Disediakan oleh: Seksyen Perkhidmatan & Saraan

[Klik disini] untuk makluman lanjut.

PENGUMUMAN PELANTIKAN KLINIK PANEL USM TAHUN 2014 DI KUALA LUMPUR DAN SELANGOR

18/7/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Organisasi

Dimaklumkan bahawa Universiti telah melantik Klinik Panel Warga USM di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor untuk kemudahan rawatan perubatan staf dan pelajar pasca siswazah yang sedang mengikuti program penuh masa di Bangunan Wisma Sejarah, Kuala Lumpur.

Kontrak perkhidmatan ini akan bermula pada I Julai 2014 hingga 30 Jun 2015.

Sila [klik disini] untuk muat turun.

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (Pekeliling Bil 36 Tahun 2013)

17/7/2014
 

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan dan Saraan

Dimaklumkan bahawa Universiti Sains Malaysia telah bersetuju untuk melaksanakan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013 ini yang bertujuan untuk memberi penambahbaikan struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional. [Baca Selanjutnya]

[Muat Turun Pekeliling]