Fungsi Utama
Info Terkini

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI BAGI TAHUN 2014

27/11/2014

Disediakan oleh: Seksyen Perkhidmatan & Saraan

Sebagaimana Y. Bhg. Dato'/Datin/tuan/puan sedia maklum, semua staf di Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah dikehendaki menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) masing-masing melalui "Human Capital Management System" (HCMS) Versi 2.

Seterusnya, bagi tujuan pelaksanaan Laporan Penilaian Prestasi (LPP) bagi tahun 2014, pihak Universiti telah bersetuju seperti berikut: [Baca Seterusnya]

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR PENTADBIRAN 2015

03/11/2014

Disediakan oleh: Seksyen Perkhidmatan & Saraan

[Klik disini] untuk makluman lanjut.

PENGUMUMAN PELANTIKAN KLINIK PANEL USM TAHUN 2014 DI KUALA LUMPUR DAN SELANGOR

18/7/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Organisasi

Dimaklumkan bahawa Universiti telah melantik Klinik Panel Warga USM di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor untuk kemudahan rawatan perubatan staf dan pelajar pasca siswazah yang sedang mengikuti program penuh masa di Bangunan Wisma Sejarah, Kuala Lumpur.

Kontrak perkhidmatan ini akan bermula pada I Julai 2014 hingga 30 Jun 2015.

Sila [klik disini] untuk muat turun.

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (Pekeliling Bil 36 Tahun 2013)

17/7/2014
 

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan dan Saraan

Dimaklumkan bahawa Universiti Sains Malaysia telah bersetuju untuk melaksanakan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013 ini yang bertujuan untuk memberi penambahbaikan struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional. [Baca Selanjutnya]

[Muat Turun Pekeliling]