Fungsi Utama
Info Terkini

IKLAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK TAHUN 2014 - PENSYARAH GRED 52(PENSYARAH KANAN)

12/09/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan & Saraan

Bersama ini disertakan Iklan Kenaikan Pangkat Staf Akademik - Pensyarah Gred 52 (Pensyarah Kanan) Tahun 2014.Kerjasama daripada pihak Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan dipohon untuk memanjangkan pengumuman ini kepada semua staf yang berkaitan (termasuk staf yang sedang bercuti).

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:-

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar sebelum atau pada 15 Oktober 2014.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Urusetia Kenaikan Pangkat di sambungan 6077/6078/6083.

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL 2015

05/09/2014

Disediakan oleh: Seksyen Perkhidmatan & Saraan

[Klik disini] untuk makluman lanjut.

HEBAHAN IKLAN KENAIKAN PANGKAT 2014

14/08/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan & Saraan

Bersama ini disertakan iklan Kenaikan Pangkat bagi pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional [Guru Bahasa & Pegawai Penyelidik]. Kerjasama daripada pihak Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan dipohon untuk memanjangkan pengumuman ini kepada semua staf yang berkaitan (termasuk staf yang sedang bercuti) dan mempamerkannya di papan kenyataan Pusat Tanggungjawab masing-masing.

Sila ambil maklum bahawa, calon perlu mengemaskini maklumat Butir Jaya Diri melalui Sistem HCMS. Butir jaya diri calon akan digunakan untuk proses tapisan kenaikan pangkat.

Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:-

  1. Borang Permohonan Kenaikan Pangkat

  2. Borang Butir Jaya Diri

Tarikh tutup permohonan adalah pada 30 September 2014.

PENGUMUMAN PELANTIKAN KLINIK PANEL USM TAHUN 2014 DI KUALA LUMPUR DAN SELANGOR

18/7/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Organisasi

Dimaklumkan bahawa Universiti telah melantik Klinik Panel Warga USM di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor untuk kemudahan rawatan perubatan staf dan pelajar pasca siswazah yang sedang mengikuti program penuh masa di Bangunan Wisma Sejarah, Kuala Lumpur.

Kontrak perkhidmatan ini akan bermula pada I Julai 2014 hingga 30 Jun 2015.

Sila [klik disini] untuk muat turun.

Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 Hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (Pekeliling Bil 36 Tahun 2013)

17/7/2014
 

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan dan Saraan

Dimaklumkan bahawa Universiti Sains Malaysia telah bersetuju untuk melaksanakan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013 ini yang bertujuan untuk memberi penambahbaikan struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional. [Baca Selanjutnya]

[Muat Turun Pekeliling]