Fungsi Utama
Info Terkini

HEBAHAN UJIAN KEMAHIRAN BAGI PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT DAN SETIAUSAHA PEJABAT TAHUN 2015

17/02/2015

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Oganisasi

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Peperiksaan Ujian Kemahiran Tahap Lanjutan bagi Pembantu Setiausaha Pejabat dan Setiausaha Pejabat akan diadakan dalam Bulan April 2015.

[Klik disini] untuk keterangan lanjut mengenai kelayakan memohon, jadual peperiksaan dan tatacara permohonan.

Staf yang ingin mengambil peperiksaan perlu menggunakan Borang Permohonan Peperiksaan USM. 25/3/i Borang 1 untuk Peperiksaaan Perkhidmatan dan Borang Permohonan Peperiksaan USM. 25/3/i Borang 2 untuk Peperiksaan KPSL.[Klik disini] untuk muat turun.

Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan dua (2) salinan borang tersebut seperti berikut:-

 1. Salinan pertama hendaklah dikemukan terus kepada

  Seksyen Pembangunan Organisasi
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Jabatan Pendaftar

 2. Salinan kedua adalah untuk makluman/simpanan Dekan/Pengarah/ Penyelaras/ Ketua Jabatan calon berkenaan.

Tarikh Tutup Permohonan : 09 Mac 2015

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIRI 1/2015 DAN PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) 2015

04/02/2015

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Oganisasi

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Siri 1/2015 dan Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) akan diadakan pada Bulan April 2015. Staf yang perlu lulus peperiksaan perkhidmatan sebagai syarat untuk disahkan dalam jawatan diminta mengambil perhatian tentang perkara ini dan memohon untuk mengambil peperiksaan berkenaan.

[Klik disini] untuk keterangan lanjut mengenai kelayakan memohon, jadual peperiksaan dan senarai kertas peperiksaan yang terlibat.

Staf yang ingin mengambil peperiksaan perlu menggunakan Borang Permohonan Peperiksaan USM. 25/3/i Borang 1 untuk Peperiksaaan Perkhidmatan dan Borang Permohonan Peperiksaan USM. 25/3/i/d Borang 1 untuk Peperiksaan KPSL.[Klik disini] untuk muat turun.

Permohonan hendaklah dikemukakan dengan menggunakan dua (2) salinan borang tersebut seperti berikut:-

 1. Salinan pertama hendaklah dikemukan terus kepada

  Seksyen Pembangunan Organisasi
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Jabatan Pendaftar

 2. Salinan kedua adalah untuk makluman/simpanan Dekan/Pengarah/ Penyelaras/ Ketua Jabatan calon berkenaan.

Tarikh Tutup Permohonan : 27 Februari 2015

HEBAHAN IKLAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK TAHUN 2014

30/12/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan & Saraan

Bersama ini disertakan Iklan Kenaikan Pangkat Staf Akademik Tahun 2014.Jawatan yang ditawarkan adalah seperti berikut:-

Muat Turun Memo Hebahan Kenaikan Pangkat Tahun 2014.[Klik disini]

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:-

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke :-

 1. Seksyen Perkhidmatan dan Saraan (Kenaikan Pangkat),
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar,
  Aras 4, Bangunan Canselori, Kampus Induk.

 2. Jabatan Pendaftar Kampus Kejuruteraan.

 3. Jabatan Pendaftar Kampus Kesihatan.

 4. Pejabat Ketua Penolong Pendaftar (Pengurusan) Institut Perubatan dan Pergigian Termaju.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:-

 1. Puan Siti Hajar Mohd Sani
  Penolong Pendaftar
  Seksyen Perkhidmatan & Saraan
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Samb. 6077

 2. Puan Sivagamy Alagappan
  Penolong Pegawai Tadbir Kanan
  Seksyen Perkhidmatan & Saraan
  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  Samb. 6078

 3. Pejabat Am : 6083

Tarikh Tutup Permohonan : 6 Februari 2015

MUAT TURUN BORANG MENARIK DIRI UNTUK MENCARUM TABUNG KEBAJIKAN STAF

29/12/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Organisasi

Lanjutan dari Pengumuman Kenaikan Kadar Caruman dan Penambahbaikan Faedah Keahlian Tabung Kebajikan Staf USM, sekiranya staf tidak bersetuju boleh menarik diri untuk mencarum dan perlu mengisi borang di bawah dan kembalikan ke BPSM selewat-lewatnya pada 15 Januari 2015.

Sila [klik disini] untuk muat turun Borang Menarik Diri Untuk Mencarum.

Sebarang pertanyaan boleh dimajukan kepada eruwan@usm.my (samb. 3366), mukhwim@usm.my (samb. 6076) dan sitiaishahraffar@usm.my (samb. 6096).

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI BAGI TAHUN 2014

27/11/2014

Disediakan oleh: Seksyen Perkhidmatan & Saraan

Sebagaimana Y. Bhg. Dato'/Datin/tuan/puan sedia maklum, semua staf di Pusat Tanggungjawab (PTJ) adalah dikehendaki menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) masing-masing melalui "Human Capital Management System" (HCMS) Versi 2.

Seterusnya, bagi tujuan pelaksanaan Laporan Penilaian Prestasi (LPP) bagi tahun 2014, pihak Universiti telah bersetuju seperti berikut: [Baca Seterusnya]

PENGUMUMAN PELANTIKAN KLINIK PANEL USM TAHUN 2014 DI KUALA LUMPUR DAN SELANGOR

18/7/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Pembangunan Organisasi

Dimaklumkan bahawa Universiti telah melantik Klinik Panel Warga USM di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor untuk kemudahan rawatan perubatan staf dan pelajar pasca siswazah yang sedang mengikuti program penuh masa di Bangunan Wisma Sejarah, Kuala Lumpur.

Kontrak perkhidmatan ini akan bermula pada I Julai 2014 hingga 30 Jun 2015.

Sila [klik disini] untuk muat turun.

PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA (PEKELILING BIL 36 TAHUN 2013)

17/7/2014

Disediakan oleh: Admin Seksyen Perkhidmatan dan Saraan

Dimaklumkan bahawa Universiti Sains Malaysia telah bersetuju untuk melaksanakan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013 ini yang bertujuan untuk memberi penambahbaikan struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional. [Baca Selanjutnya]

[Muat Turun Pekeliling]